VielseEn vielse i kirken er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. En vielse i kirken er juridisk gyldig på samme måde som en vielse på rådhuset. Men en vielse i kirken handler også om kristen tro, håb og kærlighed.


Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

 

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:

Lav en aftale: I skal ringe til sognepræsten for at aftale en dato for vielsen. Senere skal I også aftale et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere til sognepræsten. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring.

Læs mere om ægteskabserklæring og prøvelsesattest på www.borger.dk.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres vielse, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen udfylde og sende en ansøgning om ”Navneændring på bryllupsdagen” på www.borger.dk

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.

 

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar bliver inviteret til en samtale med præsten.

Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, fx hvem følger bruden op ad kirkegulvet, om I ønsker at udveksle ringe i forbindelse med vielsesritualet, hvilke salmer der skal synes, etc.? De særlige vielsessalmer er nr. 701-706 i Salmebogen.

Præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han/hun kan bruge det i sin tale ved vielsen.

Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have en vielse i kirken? Og hvad er kærlighed egentlig?

 

Sådan foregår vielsen

Vielsesceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på jeres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser ved siden af hinanden.

Efter vielseshandlingen synges endnu en salme, og vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.