Konfirmandindskrivning


Indskrivningen afholdes i august måned. Se nærmere i kirkebladet.

Indskrivningen finder sted i præstegården, Kirkehøj 8, Flade, 7900 Nykøbing M.


I skal medbringe oplysninger såsom fødselssted, personnummer samt dåbsdato og -sogn.


Man venter i konfirmandstuen, og en efter en kommer konfirmanderne og

deres forældre så ind til en kort samtale på mit kontor i præstegården.


I konfirmandstuen vil der være en lille forfriskning!

_______________________________________________________________


Konfirmander


I løbet af konfirmationsforberedelsen lærer de unge kirken og kristendommen bedre at kende.

Vi skal læse, gå på pilgrimsvandring, løse opgaver, se film, lege osv. Der vil være en dagsudflugt, hvor vi ser nogle ting, som vores eget pastorat ikke byder på: Det kunne være en moderne kirke, en domkirke eller et kirkeligt værested for socialt udsatte.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal man deltage i et antal gudstjenester op til konfirmationen.


Dato for konfirmationer i 2024


Søndag d. 21. april i Bjergby kirke

Lørdag d. 27. april i Skallerup og Flade kirke

Søndag d. 28. april i Sundby kirkeHvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte mig.


Mange Hilsner

Mette Dencher

Sognepræst

Telefon: 97740121/ 61375707

E-mail: mde@km.dk

_______________________________________________________________


Minikonfirmander


Da der i år 2022 er meget få børn i 3. klasserne i pastoratet udsættes minikonfirmandundervisningen indtil næste år, hvor både 3. og 4. klasse får tilbuddet. Derved kan vi samle et større hold med mulighed for flere aktiviteter.


Alle børn i 3. og 4. klasse inviteres til at blive minikonfirmander.

Til minikonfirmand hører vi historier fra Biblen, ser film, leger inde og ude og laver kreative ting. Ideen med minikonfirmand er, at børnene har det sjovt i et fællesskab og lærer kirken og kristendom bedre at kende.


Vi starter en torsdag i september og slutter 2. søndag i advent, hvor børnene fremfører et krybbespil ved en familiegudstjeneste i Sundby kirke kl. 14.00


Undervisningen foregår i Flade konfirmandstue. Der vil køre bus fra pastoratets friskoler efter sidste time.


Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte mig.

Mange Hilsner

Mette Dencher

Sognepræst

Telefon: 97740121/61375707

E-mail: mde@km.dk

______________________________________________________