NavneændringHvis du ønsker at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal du på www.borger.dk udfylde blanketten "Navneændring".

Det koster 500,- kr. at få lavet en navneændring (undtagen ved bryllup).

Visse navneændringer kan ikke gennemføres i sognet (eller hos personregisterføreren i Sønderjylland), men skal gennemføres 

af statsforvaltningen. Sognet (eller personregisterføreren) vil i disse tilfælde sende ansøgningen om navneændring til statsforvaltningen.